Stanowiska naukowe
powrót

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
dotyczące
BADA
Ń ANTROPOMETRYCZNYCH W MEDYCYNIE SPORTOWEJ

Niezmiernie ważną częścią badania sportowo-lekarskiego u dzieci i młodzieży są pomiary antropometryczne wykonywane co 6 miesięcy. Służą one przede wszystkim ocenie przebiegu rozwoju somatycznego dziecka, który może być zaburzony przez różne czynniki, w tym także przez nieprawidłowy trening sportowy.

Do podstawowych pomiarów należą:

1. pomiar masy ciała
2. pomiar tkanki tłuszczowej
3. pomiar wysokości ciała
4. ocena beztłuszczowej masy ciała (BMI)
5. naniesienie uzyskanych danych na siatki centylowe

Metody pomiarów:


Pomiary masa ciała i tkanki tłuszczowej powinny być wykonane przy pomocy wagi elektronicznej. Masa ciała powinna być zmierzona z dokładnością do 100 g.

Pomiaru wysokości ciała należy dokonać przy pomocy wzrostomierza z dokładnością
do 1 cm.

Na podstawie wyniku pomiarów masy i wysokości ciała wyliczyć należy BMI, wg. wzoru:
masa ciała (kg)/[wysokość ciała (m)]2.

Pomiary masy ciała, wysokości oraz BMI powinny być naniesione na siatki centylowe dołączone do karty zdrowia sportowca. Do uprawiania sportu zakwalifikowane mogą być dzieci i młodzież, których pomiary mieszczą się w normie, czyli pomiędzy 5 a 95 centylem. Gdy pomiary antropometryczne mieszczą się pomiędzy 3 a 5 centylem oraz między 95 a 97 centylem (czyli tzw. szerokiej normie), można dopuścić do uprawnia sportu, po rozważeniu wszystkich czynników, które mogłyby mieć wpływ na rozwój dziecka.

Celowym byłaby także ocena zaawansowania w pokwitaniu wg skali Tannera.

Opracował:
dr Zbigniew Szyguła, styczeń 2006
Stanowiska PTMS
Aktualności
www.ptms.org.pl
Rekomendacje  |   Kontakt  |   Dojazd                                         Agencja Interaktywna DHT-IT