Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące celów i metod wykorzystania testów wysiłkowych w medycynie sportowej (informacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia)

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące klinicznych zasad prowadzenia testów wysiłkowych

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące badań antropometrycznych w medycynie sportowej

                                                                                                                  
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych


Projekt
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w/s żywienia sportowców

PROJEKT
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w sprawie dokumentacji lekarskiej w zakresie medycyny sportowej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich zawodnikom o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu


Specjalizacja w medycynie sportowej
Specjalizacja z medycyny sportowej w UE - projekt
Kursy do certyfikatu PTMS
Certyfikaty PTMS
Opłaty
Konsultanci wojewódzcy
Lista lekarzy posiadających certyfikat PTMS
Stanowiska PTMS
Materiały edukacyjne