I.   Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za wydanie:
1.   Certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia i jego duplikatu
2.   Wznowienie certyfikatu uprawniającego lekarzy do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia i jego duplikatu  

II.   Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej pobiera opłaty za:
1.   
Obowiązujące kursy i szkolenia ABC Medycyny Sportowej

2.   
Egzamin z ABC Medycyny Sportowej
 

III.   Opłaty za wydanie certyfikatów wynoszą:
a.   
dla członków PTMS – 100,00 zł.

b.    dla osób niebędących członkami PTMS – 250,00zł.

IV. 
  Opłaty za kursy i egzamin wynoszą:

a.   
dla członków PTMS – 200,00 zł za każdy kurs,

b.   
dla osób niebędących członkami PTMS – 300,00zł za każdy kurs.


V.   
Za wydanie duplikatu certyfikatu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie  oryginału.


VI.  
Opłaty należy wpłacać na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej:

PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi,
Nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431

Specjalizacja w medycynie sportowej
Specjalizacja z medycyny sportowej w UE - projekt
Kursy do certyfikatu PTMS
Certyfikaty PTMS
Opłaty
Konsultanci wojewódzcy
Lista lekarzy posiadających certyfikat PTMS
Stanowiska PTMS
Materiały edukacyjne