czasopismo Medycyna Sportowa
http://www.medycynasportowa.edu.pl

Medsportpress
http://www.medsport.pl

Medicina Sportiva
http://www.medicinasportiva.pl

Portal medycyna sportowa.pl
http://www.medycynasportowa.pl

EFSMA
http://www.efsma.net

FIMS
http://www.fims.org

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://www.msport.gov.pl

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
http://www.antydoping.pl

Światowa Agencja Antydopingowa
http://www.wada-ama.org

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl

Polski Komitet Olimpijski
http://www.olimpijski.pl

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
http://www.coms.pl

Instytut Sportu w Warszawie
http://www.insp.pl

ResearchGate
http://www.researchgate.net/

Bangladesh Institute of Sports Sciences
http://www.biss.edu.bd