POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ ZARZĄD GŁÓWNY
pl. gen. J.Hallera 1
90-647 Łódź

Telefon/Fax: 00 48 42 639 33 99

E-mail: ptms@ptms.org.pl

NIP: 526 24 12 835
REGON: 001244164
KRS: 0000120201

KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Oddział 1 w Łodzi
03 1020 3352 0000 1602 0101 8431 

BIURO CERTYFIKATÓW

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
ul. Kościuszki 4
50-038 Wrocław

z dopiskiem BIURO CERTYFIKATÓW

Telefon: + 48 515 960 035 p. Anna Kumaszka

biurocertyfikatow@ptms.org.pl        

Wyraź opinie