2012


SPORTVISION2012: VOLUNTEERING, FITNESS DOPING, FINANCING & HEALTH
Copenhagen, Denmark, 19 - 20 March 2012

 
 

59 ACSM Annual Meting and 3 World Congress on Exercise is Medicine
San Francisco, California USA, May 29 - June 2, 2012

 
 

XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
31 maja - 2 czerwca 2012, Olsztyn

www.ptu2012.pl


XXXII World Congress of Sports Medicine, Roma 27-30 September 2012100 Jahre Deutsche Sportmedizin, 4-6 Oktober 2012, Berlin

 

Youth Sport 2012, Bled, 6-9 December 2012

 

Kongresy, konferencje
Zjazdy i kongresy PTMS